ชื่อสินค้า : ควอลิเทค (QUALITEGG)
นิยาม : สารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
คุณประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร