ชื่อสินค้า : แซนโกรวิท ดับบลิว เอส (Sangrovit WS)
นิยาม : สารสกัดจากพืช เพื่อกระตุ้นการกินได้ของสัตว์ ลดการอักเสบของ
ลำไส้ เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนใช้ประโยชน์ได้ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการผลิต คุณภาพซากที่ดีและลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ
สัตว์และสิ่งแวดล้อม
คุณประโยชน์ : กระตุ้นความอยากกินอาหาร และเพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และเพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสัตว์
ช่วยให้คุณภาพซากดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรจากการผลิตสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัทไฟโตไบโอติก ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1  กิโลกรัม