ชื่อสินค้า : สเตรส แพ็ค วอเตอร์โซลูเบิล (Stress Pack Water Soluble)
นิยาม : วิตามินผสมแร่ธาตุและกรดอะมิโนชนิดละลายน้ำ
คุณประโยชน์ : ลดอัตราการตายจากความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การเปลี่ยนสถานที่เลี้ยง การทำวัคซีน หรือจากอาการป่วย
กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์
ลดการสูญเสียน้ำหนักจากการกินอาหารที่น้อยลงและจากการขนส่ง
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม