ชื่อสินค้า : อะควา คลีน (Aqua-Clean)
นิยาม : สารทำความสะอาดระบบน้ำดื่มในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขจัดคราบสกปรกตกค้าง เช่น ยา วัคซีน สารอินทรีย์ และป้องกันการตกตะกอน และลดปัญหาท่ออุดตัน
คุณประโยชน์ : ออกฤทธิ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคราบสารอินทรีย์ตกค้างในท่อน้ำดื่ม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำเอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ภายในโรงเรือน ไม่มีผลกระทบต่อรสชาติหรือกลิ่นของน้ำ สามารถในได้ใช้ได้ทั้งในขณะที่มีการเลี้ยงสัตว์หรือกรณีโรงเรือนว่าง
ผู้ผลิต : บริษัท แคนเตอร์ สเปเชียล โปรดักส์ ประเทศนเธอแลนด์
น้ำหนักสุทธิ : เป็นขวด,แกลลอน ขนาด 1, 4 และ 10 ลิตร