ชื่อสินค้า : โกลบิเจน ซาว 20% (GLOBIGENSOW 20%)
นิยาม : ภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ ผลิตจากไข่ (IgY) ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง
เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
และช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับสุกรพันธุ์
คุณประโยชน์ : กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในแม่สุกร
เพื่อถ่ายทอดไปยังลูกสุกรโดยผ่านทางน้ำนม
ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท เจน คอร์เปอเรชั่น จำกัดประเทศญี่ปุ่น
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   


ชื่อสินค้า : โกลบิเจน พิก โดสเซอร์ (GLOBIGENPIG DOSER)
นิยาม : ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจากธรรมชาติชนิดปั๊มปาก เพื่อกระตุ้นและเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในลูกสุกรแรกคลอด
คุณประโยชน์ : ช่วยลดอาการท้องเสียและลดอัตราการตายของลูกสุกร
ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกร
ผู้ผลิต : บริษัท เจน คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้บริษัท EW Nutrition GmbH ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม