ชื่อสินค้า : ลิควิฟอส (LiquiPhos)
นิยาม : แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองชนิดละลายน้ำ
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์
ในสภาวะที่สัตว์ป่วย หรือได้รับความเครียด
ลดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่สัตว์ได้รับพลังงานหรือได้รับแร่ธาตุไม่เพียงพอ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10 ลิตร
   

ชื่อสินค้า : แซนโกรวิท ดับบลิว เอส (Sangrovit WS)
นิยาม : สารสกัดจากพืช เพื่อกระตุ้นการกินได้ของสัตว์ ลดการอักเสบของลำไส้
เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนใช้ประโยชน์ได้ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต
คุณภาพซากที่ดีและลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม
คุณประโยชน์ : กระตุ้นความอยากกินอาหาร และเพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และเพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสัตว์
ช่วยให้คุณภาพซากดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรจากการผลิตสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัทไฟโตไบโอติก ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 0.5  กิโลกรัม