ชื่อสินค้า : ลิควิฟอส (LiquiPhos)
นิยาม : แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองชนิดละลายน้ำ
คุณประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ ในสภาวะที่
สัตว์ป่วย หรือได้รับความเครียด
ลดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่สัตว์ได้รับพลังงานหรือได้รับแร่ธาตุไม่เพียงพอ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10 ลิตร / ขวด
   

ชื่อสินค้า : โอลีโอไบโอเทค สำหรับสุกร (OLEOBIOTEC SWINE)
นิยาม : สารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะ เร่งการเจริญเติบโตสำหรับสุกร การผสมผสานกันของสารสกัดพืชตามธรรมชาติอย่างสารสกัดน้ำมันหอมระเหย สารสกัดน้ำมันจากพืช สารสกัดโพลิฟีนอลและสารสกัดจากเครื่องเทศ ที่ผ่านกระบวนการแยกสกัดภายใต้ห้องปฏิบัติการจากประเทศฝรั่งเศส มีงานวิจัยยืนยันถึงผลลัพธ์การควบคุมเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
ประสิทธิภาพในการผลิตของสัตว์และลดปัญหาการส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม
คุณประโยชน์ : ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เข้าควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหารทั้ง
แกรมบวกและแกรมลบ (E.coli,Salmonella,Clostridium.)
ยับยั้งการสร้างสารพิษจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสีย (Diarrhea)
กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร เข้ากระตุ้นการหลั่งน้ำลาย การบีบตัวของ กระเพาะอาหาร การหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน เพิ่มการดูดซึมสารอาหารในลำไส้
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยปรับปรุงคุณภาพซาก ระบบสืบพันธุ์ ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ผลิต : PHODE LABORATORES ประเทศฝรั่งเศส
น้ำหนักสุทธิ : 20  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ฟอส ซิก (FORCE6 POULTRY)
นิยาม : สารเสริมการเจริญเติบโต สำหรับสัตว์ปีก FORCE6 POULTRY สารสกัดคูเคอร์มินจากขมิ้นชัน ที่เป็นมากกว่าผงขมิ้นทั่วไป สามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์ในตัวสัตว์ได้มากกว่า 90% ด้วยนวัตกรรมการรักษาคุณค่า (Vectorization) ของสารออกฤทธิ์ (เคอร์คูมิน)ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตสำหรับสัตว์ปีก
คุณประโยชน์ : สัตว์ไม่ป่วยง่าย กระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดความเครียดจากอาการบาดเจ็บ เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างการในระดับเซลล์ เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
บำรุงตับ รวมถึงลดการเกิดสภาวะไขมันพอกตับ
เพิ่มการใช้ประโยชน์จากสารอาหาร โดยเร่งการเผาพลาญสารอาหารในร่างกาย
ผู้ผลิต : PHODE LABORATORES ประเทศฝรั่งเศส
น้ำหนักสุทธิ : 15  กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : โอลีโอไบโอเทค ลิควิ (OLEOBIOTEC LIQUID)
นิยาม : สารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะ เร่งการเจริญเติบโตสำหรับไก่และสุกร การผสมผสานกันของสารสกัดพืชตามธรรมชาติอย่างสารสกัดน้ำมันหอมระเหย สารสกัดน้ำมันจากพืช สารสกัดโพลิฟีนอลและสารสกัดจากเครื่องเทศ ที่ผ่านกระบวนการแยกสกัดภายใต้ห้องปฏิบัติการจากประเทศฝรั่งเศส มีงานวิจัยยืนยันถึงผลลัพธ์การควบคุมเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี
คุณประโยชน์ : ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เข้าควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหารทั้ง
แกรมบวกและแกรมลบ (E.coli,Salmonella,Clostridium)
ยับยั้งการสร้างสารพิษจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสีย (Diarrhea)
กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร เข้ากระตุ้นการหลั่งน้ำลาย การบีบตัวของ
กระเพาะอาหาร การหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน เพิ่มการดูดซึมสารอาหารในลำไส้
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยปรับปรุงคุณภาพซาก ระบบสืบพันธุ์
ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ผลิต : PHODE LABORATORES ประเทศฝรั่งเศส
น้ำหนักสุทธิ : 500 มิลลิลิตรต่อขวด