ชื่อสินค้า : ดันโคอะเพเทนเต้ 400 (DULCOAPETENTE 400)
นิยาม : สารให้ความหวาน ช่วยเพิ่มความน่ากินและการกินได้ของอาหารสัตว์
คุณประโยชน์ : ช่วยเพิ่มรสชาติหวานให้กับอาหารสัตว์ได้ 400 เท่าของน้ำตาลทราย
สามารถละลายน้ำได้ดี และให้ความหวานได้ยาวนานกว่าน้ำตาลทราย
ช่วยกลบรสขมของยาหรือวัตถุดิบที่สัตว์ไม่ชอบกินในอาหารสัตว์
เพิ่มความน่ากินของอาหาร
กระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของอาหารสำหรับสัตว์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม