เลือกภาษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 (คศ.2003)
เป็นบริษัทในเครือ เว็ทอินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นการรวมตัวของ
หุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริม
และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มากกว่า10 ปีในขณะนั้น ถ้ารวมถึงปัจจุบัน
มากกว่า20 ปี โดยมีความตั้งใจที่ทำธุรกิจปศุสัตว์ เกี่ยวกับ
อาหารเสริม,เวชภัณฑ์,ระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวะ
อนามัย (Biosecurity) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจาก
ประเทศชั้นนำทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้ง [ อ่านเพิ่มเติม ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัมมนา 
"Thai Farmer Think Global
งานสัมมนาย่อย ต่อยอด 
Thai Farmer Think Global
ออกบูธแสดงสินค้า 
งาน ILDEX Bangkok Thailand