เลือกภาษา

 ร่วมงานกับเรา

เครือบริษัท เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป


รับสมัครมืออาชีพ ( Professional )
บริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ อาหารเสริม
และสารชีวนะ สำหรับสัตว์ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจ

- ปริญญาโท หรือ เอก สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร (Food Science)
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

ผู้จัดการส่วนธุรกิจ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสัตวแพทย์ ต่อด้วยปริญญาโทบริหารการตลาด หรือทั่วไป
- มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถด้านการบริหาร (เก่งคนเก่งงาน)
- มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

Key Account Adviser Manager

- มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 2-3ปี
- วุฒิปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- มีความสามารถด้านการบริหาร

Technical Sales Representative

- หากมีประสบการณ์ในเขต นครปฐม-ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคกลางและใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป

สัตวบาลประจำฟาร์ม

- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- เพศชาย/หญิง

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

- มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ โปรแกรมบัญชี CD Organized จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปิดงบการเงินขนาดกลางได้ ช่วยดูแลงานในสำนักงาน
- สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ในอนาคต
- บันทึกบัญชีและรายการปรับปรุง
- เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

- มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชี CD Organizerหรือโปรแกรมบัญชีอื่น
- บันทึกสมุดบัญชีและดูบัญชีแยกประเภท,ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
- เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

พนักงานขับรถขนส่ง

- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/และใบขับขี่รถบรรทุก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทนสามารถรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การทำงานประมาณ 3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น แฟกซ์
- ขับรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้า
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 22-35 ปี